Železnica

1.
Keď som išiel na štáciu, už mašina pískala,
a tá moja najmilejšia prežalostne plakala.
Aj deti, aj deti prežalostne plakali,
že si otca ta ďaleko vypevádzali.