Žeľony môstecek

Orava, Oravské Veselé, mládenecká

1.
[:Žeľony môstecek ugibo še,:]
[:na ňim trova rošňe, ňešeko še.:]

2.
[:Cervuno i bjolo ruzo sadžul,:]
[:jo byk če, džefcyno vodprovadžul.:]

3.
[:Vodprovadžul byk če jaz do mjasta,:]
[:ňescynstno ta patroľ, co mje nasla.:]

4.
[:I nasla, i nasla, i naľazla,:]
[:i na te vojenke vodebrala.:]