Ameriku som zvandroval

Šariš

1.
Ameriku som zvandroval
a ňič som tan ňezgazdoval,
[:aňi centa, aňi zlatku,
šikuju me do Nevjorku.:]

2.
A v Nevjorku šif richtuju,
co me na ňej pošikuju,
[:agenci śe dohvarjaju,
že drahe šifkarti maju.:]

3.
Ja jim daval pejc i dvacec,
že ja mladi Slovak, chlopec,
[:že ja mladi Slovak, chlopec,
ňechcem v Americe umrec.:]


alebo:

Ameriku som zvandroval

1.
Ameriku som zvandroval, aňi som ňenašporoval,
ani taľar, ani zlatku, šikuju me do New Yorku.

2.
A v New Yorku šif richtuju, co me na ňej došikuju,
parobci še dohvaraju, dze najľepše karti maju.

3.
Ket sme prišli na štrid mora, pan kapitan na nas vola,
chlapci, chlapci, modľice še, veľka burka, topime še.

4.
Jak som prišol do Berľina, dal som naľac pohar vina,
pohar vina červeneho, až mi ľičko zrumeňelo.

5.
Ket som prišol do tej Prahy, pitaľi še, či som zdravi,
zdravi, zdravi, chvalabohu, z Ameriki idzem domu.

6.
Ket som prišol do Prešova, vitala me matka moja,
vitaj, vitaj čeľadňiku, ti slovenski vandrovňiku.

7.
V Raslavicoch na staňici, vitaľi me rovesňici,
vitaj Ďuri, kamarat naš,či ši zdravi a jak še maš.

8.
Zdravi, zdravi chvalabohu, z Ameriki idzem domu,
Netreba nam Ameriku, mame doma repubľiku.