Žení sa mi milý v tej ďalekej zemi

Novohrad

1.
Žení sa mi milý v tej ďalekej zemi,
ani ma nepozval na svoje veselí,
ej, ani ma nepozval na svoje veselí.

2.
Keby ma bol pozval aspoň za družičku,
nemala bych žiaľu ani polovičku,
ej, nemala bych žiaľu ani polovičku.