Zlatý súmrak

1.
Zlatý súmrak tíško padá, ty si mala dávno spať,
kdesi v diaľke počuť vietor, moju pieseň počúvaš.
[:Tam, kde sme sa spolu hrali, tam sme lásku poznali,
túto pieseň som ti spieval, vernú lásku sľuboval.:]

2.
Sníval sa mi, milá, príbeh, ako zlatý dážď padá,
o tom, že si krásna víla, moju pieseň počúvaš.
[:Tam, kde sme sa spolu hrali, tam sme lásku poznali,
túto pieseň som ti spieval, vernú lásku sľuboval.:]