Ženu mám, ženu mám nie po mojej vuoli

1.
Ženu mám, ženu mám nie po mojej vuoli,
keď len pozrem na ňu, srdce ma zabolí.

2.
Ženu mám, ženu mám, nevraví slovensky,
nechce v horách bývať, má kroj dolnozemský.

3.
Ženu mám, ženu mám zpoza Debrecína,
pýta si každý deň slaniny a vína.

4.
Ženu mám, ženu mám, ale je Maďarka,
teremtetuje mi sťa niaka husárka.

5.
Keď puojdu ta dolu čipkári, drotári,
poviem im, aby ju odkiaľ prišla vzali.