Videu som ťa, moja milá

1.
Videu som ťa, moja milá, v zahrade pri ruži,
keď si si ty utierala bielou šatkou slzy.

2.
A ja som teba videla v tom našom kostole,
keď si pekne, krásne spievau s rektorom na chuore.

3.
Veď som aj ja teba videu, že si nedriemala,
že si na mňa pekne, krásne hore pozerala.

4.
Videu som ťa, moja milá, po kostole iti,
začalo mi moje srdce hodinkami biti.

5.
Videu som ťa, moja milá, v kostole na kázni,
dobre sa to moje srdce za tebou nezblázni.

6.
Videu som ťa, moja milá, v kostole kľačiaci,
nemohou som Bohu slúžiť na teba hľadiaci.

7.
Keby som tak Bohu slúžiu, ako, milá, tebe,
dávno by bol svätým zostal a kraľoval v nebe.