Zasiala som pod oblôčkom ľadníček

1.
Zasiala som pod oblôčkom ľadníček,
naučil sa do nás chodiť Janíček,
[:naučil sa chodiť každú sobotu,
keď som mala tú najväčšiu robotu.:]

2.
Prídi, Janík, premilený, v nedeľu,
poviem ti ja prežalostnú novinu:
[:Či ma budeš ešte verne milovať
a či budeš za inými pozerať?:]

3.
Nebudem ja za inými pozerať,
len ja budem teba verne milovať
[:a keď si ja nájdem krajšiu od teba,
zanechám ja, moja milá, aj teba.:]

alebo:

Virástol mi pot obločkom ladníček
Ponitrie

1.
Virástol mi pot obločkom ladníček,
naučil sa ku nám chodit Janíček,
[:naučil sa chodit každú sobotu,
ket som mala najpilnejšiu robotu.:]

2.
Prídi, Janík, premilení, v nedelu,
poviem ti ja prežalostnú novinu,
[:či ma budeš ešte verňe milovat
a či budeš za iními pozerat?:]

3.
Nebudem ti za iními pozerat,
teba budem najvernejšie milovat,
[:a ket si ja nájdem krajšú ot teba,
zanechám ja, moja milá, aj teba.:]