Zašoli gorole ovjes

Goralská zo Zamaguria

1.
Zašoli gorole ovjes, ovjes,
od konca, do konca, co jest, to jest.
[:Zašoli gorole zytko, zytko,
od konca, do konca, vsytko,vsytko.:]

2.
Zašoli gorole konicyne,
od konca, do konca, po brežine
[:zašoli gorole proso, proso,
nebedo hodžyli boso, boso.:]