Zašala ja do oblačka žitny klas

1.
[:Zašala ja do oblačka žitný klas,:]
ej, prilecela šivá holubička ešči raz.

2.
[:Kadzi že ši, holubičko, litala,:]
ej, že ši svojo male kridelečko zlamala.

3.
[:Litala ja, drahá dušo, po poľu,:]
ej, za Janíčkom i za jeho líčkom na koňu.