Bože môj, otče môj

1.
Bože môj, otče môj, z vysokého trónu,
bodaj mi robili do nedeli truhlu.
Do nedeli truhlu, do nej položili,
aby mi už ľudia viacej neublížili.

2.
Bližujú, bližujú, štekají ako psy,
tí mi odberajú z mojej poctivosti.
Z mojej odberajú, sami jej nimajú,
z mojej poctivosti ruže prekvitajú.