Ani še mi, ti beťaru, ňepačiš

1.
Ani še mi, ti beťaru, ňepačiš,
co še perše po valaľe povlačiš.
[:Ľebo hej, ľebo ňe, ľebo dace, ľebo ňe,
hej, vašo dzivče za mňe.:]

2.
Išče ši ti, moja mila, ňemoja,
už si ľička na bočkaňe ľem stoja.
[:Ľebo hej, ľebo ňe, ľebo dace, ľebo ňe,
hej, vašo dzivče za mňe.:]

3.
Ku mňe pridzeš o polnoci, ku ranu,
ked už ľudze do roboti stavaju.
[:Ľebo hej, ľebo ňe, ľebo dace, ľebo ňe,
hej, vašo dzivče za mňe.:]