Bože moj, Pane moj

1.
Bože moj, Pane moj, jakže sa mne vodí,
že mne každý človek zďaleka obchodí.

2.
Bože moj, Pane moj, čože sa mne stalo?
Na mojom srdiečku veselosti málo.
3.
Bože moj, Pane moj, z nebeskej vysosti,
potešže ma, poteš, v tej mojej žalosti.