Boľelo ma srdce

z Brezovice - po našemu

1.
Boľelo ma srdce, ej, keď som na ťa pozrel,
[:tvoj pohľad horúci, ej, celkom mi ho zovrel.:]