Ani tak nesvitá

1.
Ani tak nesvitá, ako svitávalo,
[:moje potešenie, to ma zanechalo.:]

2.
Potešenie moje, kde si sa podelo,
[:či nahor, či nadol odo mňa letelo.:]

3.
Sama som ja, sama, sama osamená,
[:ako tá trávička v hore neskosená.:]

4.
Keď tá tráva uschne, zasi druhá vzíde,
[:moje potešenie nikdy viac nepríde.:]

5.
Potešenia nemám, poteš ma, Bože, sám,
[:poteš s takej strany, s kterej sa nenazdám.:]