Zaleteli lastovičky

1.
Zaleteli lastovičky za more, za more.
Zaplakalo švárne dievča v komore, v komore.
[:Ten, ktorý ju miloval, miloval,
vernú lásku sľuboval, sľuboval,
v Bratislave esveešku študoval, študoval.:]

2.
Prileteli lastovičky z ďaleká, z ďaleká.
Nemiluj ty, švárne dievča, študenta, študenta.
[:Maturity pominú, pominú,
on si nájde zas inú, zas inú,
žiaden študent nemiluje jedinú dievčinu.:]