Aló, marš

1.
Aló, marš, jož je čas, pomašírujem.
Pastéř tróbí: kráve ven, jož nás vyhánijó ven.
Aló, marš, jož je čas, pomašírujem.