Žitečko už dozráva, aj ta pšenička

1.
Žitečko už dozráva, aj ta pšenička.
Z okénka na mně máva pěkná dcérečka.
[:V tom veselském rínečku, v malovanem domečku,
ja to vím, že ho ráda mám, v okénečku čekávam.:]

2.
Usmálo se dnes zrána zlaté slůnéčko,
nalejte mi do džbána bíle vínečko.
[:Koníčky své osedlám, vínečka vám chlapci dám,
budem hrát o tu cérečku na veselském rínečku.:]