Zelenaj sa, zelená trávička

Kopčany, Záhorie, dievčenská

1.
[:Zelenaj sa, zelená trávička,
rozlévaj sa, dunajská vodička.:]
[:Ej, rozlévaj se po drobném kamení,
už nastáva s milým rozlúčení.:]

2.
[:Ani jeden vtáček dobrý není,
který sedá medzi dvoma brehy.:]
[:Hej, ani jeden švarný šohajíček,
který sedá vedla dvoch deveček.:]

3.
[:Dojde k jednej, počuje slovíčko,
dojde k druhej, poví jej to všecko.:]
[:Oj, ne tak, ne tak, švarný šohajíčku,
nepovídaj všecko na devečku.:]


alebo:
Zelenaj sa, zelená trávička

1.
[:Zelenaj sa, zelená trávička,
rozlievaj sa, dunajská vodička.:]
[:Ej, rozlievaj sa po drobnom kamení,
nastalo mi s milým rozlúčení.:]

2.
[:Ani jeden vtáčik dobrý není,
ktorý sedá medzi dvoma brehy.:]
[:Hej, ani jeden švarný šuhajíček,
který sedá vedľa dvoch dievočiek.:]

3.
[:Príde k jednej, povie jej slovíčko,
príde k druhej, bozká ju na líčko.:]
[:Oj, nie tak, nie tak, švárny šuhajíčku,
Lásku nájdeš len v jednom srdiečku.:]