Čas radosti, veselosti

Česká Vianočná koleda

1.
Čas radosti, veselosti světu nastal nyní,
neb Bůh věčný, nekonečný, narodil se z panny.
[:V městečku Betlémě, v jesličkách na slámě,
leží malé pacholátko na zimě.:]

2.
Co jsme všickni lidé hríšní radostně čekali,
to anjelé dnes vesele, nám jsou zvestovali.
[:A protož plesejme, všichni se radujme,
pacholátku, nemluvňátku zpívejme.:]

3.
Spasiteli, kvítku milý, Pane náš Ježíši,
z čisté panny narozený, poklade nejdražší.
[:Králi náš, Pane náš, skloň se k nám jako Pán,
dej milosti, své radosti dojít k nám.:]