Ty se mně, má milá

z Budějovicka

1.
Ty se mně, má milá, nic nelíbíš,
zarmoucená chodíš, nic nemluvíš,
[:nic nemluvíš, nic neříkáš,
a já se tě bojím, že mne necháš.:]

2.
Dala mně má milá rozloučení,
abych já si hledal potěšení,
[:kde já si je hledat budú?
když na tě vzpomenu, plakat budu.:]