Vcora byla ňedžeľicka

Orava, Oravské Veselé

1.
Vcora byla ňedžeľicka caly bôzy džyň,
vozboľala mje glovicka na caly tydžeň.
[:Vozboľala, ňepřestaňe, moje ľicka uplakane,
mamicko moja, boľi mje glova.:]

2.
Přeco šče mje, mamko moja, tak vcas vydaľi?
Přeco šče mje hospodařič ňenaucyľi?
[:Teroz muse hospodařič, chľeba napjec, ješ navařič
a jo ňeviem ňic, a jo ňevjem ňic.:]

3.
Daľi šče mi, mamko moja, seščoro šviňi
a ku temu, mamko moja, i pore kuňi.
[:Syčko mi to chlop přepije, co gôdžina, to mje bije,
mamicko moja, boľi mje glova.:]

4.
Kje vy do nos přijadžeče, mamicko moja,
vtedy na mňe pjekňe gvaři, babuľko moja.
[:Kje vy vod nas vodjadžeče, syčkje konty mnom vymieče,
mamicko moja, boľi mje glova.:]