Zakliala ma žienka moja

Detva, Podpoľanie

1.
Oj, zakliala ma žienka moja, že pijem,
počkaj žienka, budeš plakať, keď zomriem,
[:keď ja zomriem, ej, položia ma na lávku,
joj, prídeš ku mne a podvihneš mi hlávku.:]

2.
Vstaň mužíčku, vstaň mužíčku, vstaň hore,
už ťa čaká pálenôčka na stole,
[:keď si ma ty, žienka moja, zakliala,
vypi si ty tú pálenku len sama.:]

3.
Ale ja ti viacej hore nevstanem,
joj, ani si ja do krčmičky nezájdem,
[:keď si ma ty, žienka moja, zakliala,
ej, píjaj si ty tú pálenku len sama.:]

4.
Joj, chodím, blúdim, po tom svete vandrujem,
joj, čo zarobím, to ja všetko prepijem,
[:čo zarobím, to prepijem, bársako,
na tom svete bez peňazí žiť ťažko.:]