Žalo dzievča

Z Moravských Kopanic

1.
Žalo dzievča, žalo trávu v osičí,
žalo trávu v osičí,
přišli k němu dva hajníci myslivci,
dva hajníci myslivci.

2.
Kosák vzali, polámali: choj domů,
polámali: choj domů,
verbujú ci švarné chlapce na vojnu,
švarné chlapce na vojnu.

3.
Keď verbujú, něch verbujú, já nědbám,
něch verbujú, já nědbám,
já za jedno pocešenie kolik mám,
pocešenie kolik mám.