Žalo děvče, žalo trávu (u panského suchopáru)

Z Chrudimska

1.
[:Žalo děvče, žalo trávu
u panského suchopáru.:]

2.
[:Jak nažala, ohlédla se,
kde Janeček koně pase.:]

3.
[:Pase on je na dolině,
na té mladé jatelině.:]

4.
[:Jezte, koně, však je dobrá,
moje milá je podvodná.:]

5.
[:Koupil jsem jí pentli modrou,
tu máš, holka, na rozchodnou.:]

6.
[:Když tu pentli zaplítala,
vždycky nad ní zaplakala.:]

7.
[:Kde je ten, co mě ji koupil?
Mé srdéčko mě zarmoutil.:]