Vysoko mi otec

1.
Vysoko mi otec, ej, ploty pohorodil
žeby ja ku miloj, ej, zvečera nechodil.

2.
Chodž bys pohorodil,ej, zo sa moho tirňa,
ja ku miloj pidu, ej, jak mi bude treba.

3.
Što sja večur stalo, ej, prišla veľka voda,
ploty sja rozpadli, ej, nebude ich škoda.

4.
Nič nemam, nič nemam, ej, šitko voda žala,
len mi na berežku, ej, frajirka zostala.