Bola to mladucha

(idúc z rúchom)

1.
Bola to mladucha, [:ej, mala tá periny.:]
Štyri vozy tŕňa, [:ej, piaty hrachoviny.:]

(pri skladání rúcha)

2.
Pán Boh nám pomáhaj, [:ej veselo začínať,:]
a na zajtra večer, [:ej, v postieľke spočívať.:]

(po sobáši)

3.
Už si ty, Mariška, [:ej, už si ty raz naša,:]
už sme zaplatili, [:ej, od tvojho sobáša.:]

4.
Od tvojho sobáša, [:ej, tvrdý tolar dali,:]
už sme ťa, Mariška, [:ej, už sme si ťa vzali.:]

(pri čepčení)

5.
Tá naša starejšia, [:ej, ošemetná žena,:]
z hodn0ho dievčaťa, [:ej, urobila žieňa.:]

6.
Otvárajte dvere [:ej, svadobná rodina,:]
ideme zďaleka [:ej, veru nám je zima.:]

7.
Otvárajte dvere [:ej, pusťteže nás, pusťte,:]
ak nás nepustíte, [:ej, zváľame čeľuste.:]