Bodaj že ťa, mila, bida trymala

1.
Bodaj že ťa, mila, bida trymala,
dva roky jem služyv, ty sja vydala.
[:Keď jem rukovav, vernosť jem ti sľubovav
a na truc jem sobi druhu pohľadav.:]

2.
Maly zme koňa, sivu hryvu mav,
ta vin každyj večur ku mi vidľitav.
[:Mene ne škoda, ale vranoho koňa,
bo zme ho prodaly, teraz chodžu sam.:]

3.
Trebalo by sja už oženyty,
sam švarnyj chlopec, ne može žyty.
[:Raz jem sja sklamav, falošnici vynadav
a dobri zrobyla, bo šumňišu mam.:]

4.
Teraz sobi ľubľu ďivča molode,
kebym ho poznav, vyzirať dobre.
[:Lyčka mat červeny, nožky jak vykločeny,
tak vera jem pryšov do dobroj ženy.:]