Bol večer tichý

1.
Bol večer tichý, večer májový,
išla dievčina, cez háj zelený.
[:Hlávku sklonenú a zamyslenú,
stretla cigánku v plášti odenú.:]

2.
Cigánka čierna, hádať dobre vieš,
čo hora šumí, tomu rozumieš.
[:Dám ti ja hádat aj pravú ruku,
budeš mať za to srdečnú vďaku.:]

3.
Cigánka čierna, začala hádať,
švárna dievčina, tichúcko plakať.
[:Neplač dievčina, neplač pre neho,
nie je on hoden, žiaľu tvojeho.:]

4.
On ťa rád nemal, lebo mal inú,
hoc chvíle krásne, ste prežili spolu.
[:Tebe sľuboval, inú miloval
a tak ťa dievča v žiali zanechal.:]


alebo:
Bol večer tichý, krásny májový,
išla dievčina cez háj zelený,
[:cez háj zelený, tvár zarmútenú,
stretla cigánku v plášti odiatu.:]

2.
Čierna cigánka, ty hádať umíš,
zahádaj mi ty, čo v lese šumí,
[:zahádaj mi ty z mej pravej ruky,
dám ti ja za to srdečnej vďaky.:]

3.
Čierna cigánka začala hádať,
švárna dievčina začala plakať,
[:neplač dievčina, neplač pre neho,
neni on hoden žiaľu tvojeho.:]

4.
On ťa nemal rád, on mal rád inú,
škoda tých nocí čo strávil s tebú,
[:on ti sľuboval, inú miloval
a teba smutnú v žiali zanechal.:]