Žalo dívča, žalo trávu

1.
Žalo dívča, žalo trávu,
nedaleko vinohradu.
Hej, háj, to bola ona, to bola ona,
a to bola děvečka uprimná.

2.
Jak nažalo, povázalo,
na šohajka zavolalo.
Hej, háj, to bola ona, to bola ona,
a to bola děvečka uprimná.

3.
Šohaj, šohaj, z druhej strany,
poď ně zdvíhnuť nošu trávy.
Hej, háj, to bola ona, to bola ona,
a to bola děvečka uprimná.

4.
Nech ti zdvíhá, otěc, máti,
nechtěli ťa za mňa dáti.
Hej, háj, to bola ona, to bola ona,
a to bola děvečka uprimná.