Večer, keď slniečko (V cudzom kraji)

1.
Večer, keď slniečko za hory zachodí,
[:vždy mi môj rodný kraj na myseľ prichodí.:]

2.
Keď medzi hviezdami mesiačik si pláva,
[:že som pod Tatrami, často sa mi zdáva.:]

3.
Daj, Bože, ešte raz pod Tatry zavítať,
[:tej vody sa napiť, povetria nadýchať.:]

4.
Uvidieť tie hole, zaspievať do vôle
[:v tom háji zelenom i v božom kostole.:]

5.
A keď posledný raz budú aj mne zvoniť,
[:daj, Bože, do rodnej zeme hlavu skloniť.:]

6.
Viem, keď archanjela trúba raz zazneje:
[:za tým krajom v nebi, že sa mi zacneje.:]