Vžal som sebe mladu ženu

1.
Vžal som sebe mladu ženu, gazdinočka herna,
mala jedno prašacisko, ta ho ňezavarla.

2.
Prašacisko za chlivisko, prašacisko chrup, chrup,
moja žena na vešeľu s pravu nožku dup, dup.

3.
A za jedno jablučko a za jednu kurku,
dala sebe opatrec co ma pod košuľku.

4.
Ja ku veľkej ňepujdzem a ku malej ňešmim,
veľka bi me zabila, čom ja doma ňešpim.

5.
Vžal som sebe mladu ženu, aňi robic ňezna,
len furt v karčme višeduje a popija do dna.

6.
Idzem po valaľe, kameňe padaju,
čom mi tote ľudze pokoja ňedaju.

7.
Bila me moja mac, bila me s paľicu,
že ja še ľubila pod našu pivňicu.

8.
Ňeš me koňičku, ňeš, cez ten žeľeni ľes,
odňeš me gu milej, gu frajirke mojej, co tam noveho jest.

9.
Muj frajir ňeveľki, aľe beťar veľki,
gu trom dzifkom chodzi, gu trom dzifkom chodzi a mňe štvartu zvodzi.