Vešelo še, dzivče

Zemplín

1.
[:Vešelo še, dzivče, veselo še trimaj,:]
[:aj kedz ce doma laju, ruža bila, ľeľija,
na valaľe špivaj.:]

2.
[:Ked ce doma laju, do sto tišic frasov,:]
[:ej, na valaľe špivaj, ruža bila, ľeľija,
šidzemdzešat hlasom.:]