Vysoko létá slavíček

Moravská ľudová pieseň, Strání

1.
Vysoko létá slavíček, a eště vyšej Janíček,
hory sa čerňajú, lúky zelenajú,
poď Janoško domů, vaši ťa volajú.

2.
A já už domů mosím jít, přeca ty moja mosíš byt,
keby tvá rodina proti temu byla,
přeca ty mosíš byt, frajárečka moja.