Anduličko, houha

Česká ľudová pieseň zo Ševětina u Třeboně

1.
Anduličko, houha - dítě moje,
něco si o lásce povjídejme.

2.
Budeme si - houha povjidati,
kterak se budeme mjilovati.

3.
Sedneme se houha - mezi duby,
tam sobě povjíme všecko všudy.

4.
Naše láska houha - není stálá,
jako ta vodička mezi skalma.

5.
Ta vodička houha - pryč uplyne,
ta naše láska zas pomjine.