Ej, beťar ja dzivočka

1.
Ej, beťa, ja dzivočka, ej, mam beťarske očka,
[:ej, kedz s ňima podžmurkam, frajir me pobočka.:]

2.
Ej, kedz ti me pobočkaš, ej, pobočkaj me naraz,
[:ej, naj ja svojo ľičko ňeuciram dva raz.:]

3.
Ej, beťar, ja dzivočka, ej, i ňevesta budzem,
[:ej, zvodzilam parobkoch, i ženačoch budzem.:]

4.
Ej, zvodzilam parobkoch, ej, z calej okolici,
ej, a ženačoch budzem chocľem z polovici.:]

5.
Ej, dumala moja mac, ej, že vichova dzivku,
[:a ona vichovala parobkom frajirku.:]

6.
Ej, laľi me, biľi me, ej, ňešanovaľi me,
[:ej, žeľeznu palicu polamaľi na mňe.:]

7.
Ej, choc me zabijece, ej, choc me polamece,
[:ej, aj tak vam ňepujdzem, za koho vi chcece.:]

alebo:

6.
Ej, laľi me, biľi me, ej, ňešanovaľi me,
[:jašiňovu paľicu polamaľi na mňe.:]

7.
Ej, lajce me, bice me, robce so mnu co chcece,
[:a i tak ja ňepujdzem za koho vi chcece.:]


alebo:
Beťar ja dzivočka

1.
Beťar ja dzivočka, mam beťarske očka,
[:ej, kedz s ňima podžmurkam, frajir me pobočka.:]

2.
Kedz ti me pobočkaš, pobočkaj me naraz,
[:ej, naj ja svojo ľičko ňeuciram dva raz.:]

3.
Beťar, ja dzivočka, i ňevesta budzem,
[:ej, zvodzilam parobkoch, i ženačoch budzem.:]

4.
Zvodzilam parobkoch, z calej okolici,
ej, a ženačoch budzem chocľem z polovici.:]

5.
Dumala moja mac, že vichova dzivku,
[:a ona vichovala parobkom frajirku.:]

6.
Laľi me, biľi me, ňešanovaľi me,
[:ej, žeľeznu palicu polamaľi na mňe.:]

7.
Choc me zabijece, choc me polamece,
[:ej, aj tak vam ňepujdzem, za koho vi chcece.:]