Anička mlynárova

1.
Anička mlynárova, mášli ty húsky doma, mášli, mášli?
[:Veď ti ony za vodičku zašli, zašli.:]

2.
Zašli ti za vodienku, zmáčal
som si košielenku, zmáčal, zmáčal,
[:keď som si ja k mojej milej kráčal, kráčal.:]