Išlo dievča po vodu

1.
Išlo dievča po vodu, po vodu, po vodu,
cez tú pánsku záhradu, záhradu, záhradu.
[:Išiel pán, rozbil džbán, aha-ihi, rozbil džbán.:]

2.
Dievča veľmi plakalo, plakalo, plakalo,
a za džbánom želelo, želelo, želelo.
[:Keď si pán, zaplať džbán, aha-ihi, zaplať džbán.:]

3.
Neplač dievča, neplač ty, neplač ty, neplač ty,
za džbán sa ti zaplatí, zaplatí, zaplatí.
[:Za ten džbán, toliar dám, aha-ihi, toliar dám.:]

4.
Dievča toliar nechcelo, nechcelo, nechcelo,
len za džbánom želelo, želelo, želelo.
[:Keď si pán, zaplať džbán, aha-ihi, zaplať džbán.:]