Žil raz v lese jeden mlynár

1.
Žil raz v lese jeden mlynár,
on jediného syna mal.
Dvadsať rôčkov na vojne žil,
otca, matku nenavštívil.

2.
Už vojaček z vojny ide,
sestra mu naproti ide.
vitaj, môj braček jediný,
dvadsať rôčkov nevidený.

3.
Sestra moja, chcem sa spýtať,
kde je otec, alebo mať?
Otec, mamka nie sú doma,
šli na omšu do kostola.