Zasvit mi ti misjačku

1.
Zasvit mi ti misjačku na ton naš berežočok,
[:hej, bo ja tu nebudu už dluho parobočok.:]

2.
Už opadalo listia z zadnic našoj jablonky,
[:ej, ja ku vam nepridu v kamaratia moji.:]

3.
Už opadalo listia z zadnic našoj hrušočok,
[:ej, už sa mi skončili slobodni moji ročok.:]

4.
Už napadalo snihu do ňaňkovoho dvora,
[:ej, ostavaj tu z Bohom t frajiročko moja.:]

alebo:

1.
Zasviť mi mij misjačku, na toť naš berežočok,
[:ej, bo ja tu nebudu už vecej parobočok.:]

2.
Už opadalo lisťja v sadi z našoj jabloňi,
[:ej, ja ku vam nepridu, vy, kamaraťa moji.:]

3.
Už opadalo lisťja v sadi z našoj hrušočky,
[:ej, už sja mi skončili slobodni moji ročky.:]

4.
Už napadalo snihu do ňaňkovoho dvora,
[:Ej, ostavaj tu Zbohom, ty, frajiročko moja.:]