A z huri, z huri

1. A z huri, z huri, idu mazuri, [:Staň, staň jeďinočko, daj daj mi srdečko, daj koňam vodi.:] 2. Ja ňemožu vstať, koňam vodi dať, [:matir zakazala, žebi v noči ňestavala koňa nachovať.:] 3. Mamki sa ňebuj, na koňa sidaj, [:pujdem v cudzi kraji, tam su krasni običaji, maľovani dvur.:] 4. Pres dvur jechali, ľude plakali, [:čo to za jedina, čo to za ďiefčina iďe s pannami.:] 5. Všetko je moje, čo je na voze, [:ostaň mi vinočok, i okruhli prsťenočok mami na stole.:]