Vila pierko, vila

1.
Vila pierko, vila, vila furmanovi,
[:narobila žiaľu svojmu frajerovi.:]

2.
Mariška počerná vedľa vodi bývaš,
[:ľudia sa starajú, že gde sa ti vydáš.:]

3.
Príde Ďurík do nás, od kraja mládenec,
[:čo tebe zosníme, z tvojej hlávky veniec.:]

4.
Vila pierko, vila, na cínovej dasky,
[:aby k nej chodili tovarišia mlynskí.:]