Žiadna mamka nevie načo cérku chová

1.
[:Žiadna mamka nevie načo cérku chová,:]
[:či na veliký žiaľ, či na potešenia.:]

3.
[:Aj mňa moja mamka na žiaľ vychovali,:]
[:pre mňa, pre najmlačiu, do žiaľu upadli.:]

4.
[:Máte vy, mamička, na srdiečku ranu,:]
[:keď vy mňá vidíte k vám prísť uplakanú.:]

5.
[:K vám prísť uplakanú drobnými slzami,:]
[:a vy oproti mne, lámajúc rukami.:]