Zakukala kukulenka na zelenom buku

1.
[:Zakukala kukulenka na zelenom buku,:]
[:rozmysli si šuhaj, devo, komu podáš ruku.:]

2.
[:Co sa stauo, má mamičko, co sa stauo se mnú,:]
[:mjeua sem líčka červené, ale už mi blednú.:]

3.
[:To ti, cérko, porobili títo tmavé noci,:]
[:protože sa nevyspali tvoje modré oči.:]