Počkajte, Slováci

Prenčov, Hont

1.
Počkajte, Slováci,
nech ja vám tu vašu slovenskú zaspievam.
Keby si ty, Anka naša, dobrá gazdina bola,
tak by si nám tých bryndových
halušiek navarila.

2.
Počkajte, ovečky, do mája,
pôjdem vás popásti do hája.
Keby si ty, Anka naša, dobrá gazdina bola,
tak by si nám tých bryndových
halušiek navarila.