Stojí tě klášter

Sulislav (u Stříbra)

1.
[:Stojí tě klášter v tom širým poli,:]
[:byla k němu cestička ušlapaná.:]

2.
[:Šlapala tě jí panenka Mária,:]
[:že je ráda do kostela chodívala.:]

3.
[:Potkala tě jí svatá Alžběta,:]
[:že je byla paní panny Marii vlastní teta.:]

4.
[:Jestli mně Alžběto věř ty mě cele,:]
[:že já nosím Krista Pána při svým těle.:]

5.
[:Má se narodit v vánoční hody,:]
[:kdy se bude ústy dávat čisté vody.:]

6.
[:Má býti pokřtěn na Nový rok,:]
[:kdy se bude rozkvétávat pšenice, žito.:]