Mně můj chlapec zkázal

Sulislav (u Stříbra)

1.
Mně můj chlapec zkázal, že už nepřinde k nám,
že už tu cestičku k nám nebude šlapat,
že už tu cestičku nebude šlapat.:]

2.
Že von je bohačí, že von si vopatří,
[:že von si vopatří holku jinou.:]

3.
Ančičko, hubičko, červené líčko,
[:nechodívej za mnou na ponebíčko.:]

4.
Na ponebíčko není dobře jít,
[:co sis udělala, to si musíš mít.:]

5.
Choď si k nám nebo né, je víc chlapců pro mně,
[:že já si zas můžu jinšího vybrat.:]

6.
Dyž si k nám chodíval, falešně miloval,
[:tví starší bránili, tys zapíral.:]

7.
Dej sem holka, dej sem, ať tu dlouho nejsem,
[:dej sem holka, dej sem, dej sem hubičku.:]

8.
Já jsem tě jí dala, dyž sem s tebou spala,
[:dyž sem s tebou spala na ponebíčku.:]