Maľina s jagodom

1.
Maľina s jagodom
užraly za vodom,
ňeraz ja se, hlopce,
požrala za tobom.


alebo:
1.
Maľina s jagodom
užraly za vodom,
požrala jek ňeraz
Jaňicku za tobom.

alebo:
1.
Maľina s jagodom,
užraly za vodom,
ňeraz moje ocka
požraly za tobom.