Svěť, měsíčku, svěť

Sulislav (u Stříbra)

1.
Svěť měsíčku, svěť přes ten celý svět.
[:Svěť měsíčku z vejší až k mej z nejmilejší,
kolo udělej.:]

2.
Kolo udělej, ven ji vyvolej,
[:by nebyla pyšná, aby drobet vyšla
sama jediná.:]

3.
Ona však nevyšla a poslala posla.
[:Ty můj milý posle, vyřiď mně to dobře,
jako já sama.:]