Vysoko som vyskočil

1.
Vysoko som vyskočil,
odpadli mi kosierky,
[:ach, Bože moj, prebože môj dobrý,
škoda mojej frajerky.:]

2.
Včera bola sobota,
a dneska je nedeľa,
[:ach, Bože môj, prebože môj dobrý,
škoda môjho frajera.:]